Afdruk

Informatie volgens §5 TMG:

smartSPOT LLC LP
Chełmżynska 59
04-247 Warschau
Polen

E-mail: info@grizzprotector.com

Vertegenwoordigd door Mateusz Kwiatkowski

Verantwoordelijk voor de inhoud conform artikel 18 lid 2 MStV:

Mateusz Kwiatkowski

smartSPOT LLC LP
Chełmżynska 59
04-247 Warschau
Polen

Ingeschreven

Register van de staatsrechtbank onder KRS-nummer 0000935013

BTW-identificatienummer

PL 9522222709

Informatie conform artikel 36 VSBG

Volgens artikel 36 VSBG (Wet inzake de beslechting van consumentengeschillen - Wet inzake alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken) verklaart de exploitant van deze website:

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.